בובות מיוחדות לילד ולילדה מאג אחד עולם של אפשרויות.